Selecteaza Locatia  Bine ati venit  Conectare 
ex. Web Development,
Home » Economia Sociala
Economia Sociala

Economia Sociala


 
Economia socială este o formă alternativă de dezvoltare economică bazată pe principii etice - solidaritate, democrație, dezvoltare profesională și personală, funcționand conform economiei de piață și independent față de stat. Economie solidară sau economie mai aproape de suflet sunt sintagme ce definesc cel mai bine noțiunea de economie socială. Nu există o definiție unică a economiei sociale; mulţi comentatori şi raportori au evitat conştient definirea strictă a acestui termen, cu intenţia de a nu genera mai multe probleme decât cele pe care încercau să le soluționeze.
 
Comitetul economic şi social european a publicat, în 2007, studiul Economia socială în Uniunea Europeană elaborat de CIRIEC - Centrul internaţional de cercetare şi informare pentru economia publică, socială și cooperatistă, în care s-a făcut o delimitare a componentelor economiei sociale în țările UE-25.
 
"Economia socială reprezintă setul de întreprinderi private organizate formal, având autonomie decizională și libertate de asociere, create pentru a ieși în întâmpinarea nevoilor membrilor prin intermediul pieței, prin producerea de bunuri și furnizarea de servicii, asigurări și finanțare, în care procesul decizional și orice distribuire a profiturilor sau a excedentelor între membrii nu sunt direct legate de aportul de capital sau de cotizațiile plătite de către aceștia, fiecare dintre membrii dispunând de un vot. De asemenea, economia socială include organizațiile private organizate formal având autonomie decizională și libertate de asociere, care prestează servicii necomerciale pentru gospodării și ale căror excedente, dacă există, nu pot fi însușite de către agenții economici care le creează, controlează sau finanțează." (definiția economiei sociale propusă în raportul CIRIEC
 
Aparţin economiei sociale numai acele întreprinderi/organizaţii ale căror misiuni sunt reprezentate de concepte etice clar definite. Obiectivele principale al acestor întreprinderi sunt:
·        îmbunătăţirea calității vieţii,
·        creșterea şanselor persoanelor defavorizate,
·        sprijinul și coeziunea socială.
 
Profiturile şi resursele sunt reinvestite în beneficiul persoanelor defavorizate într-un mod ce poate fi verificat.
Organizaţiile de succes ale economiei sociale pot juca un rol important prin îndeplinirea multor obiective-cheie stabilite prin politicile guvernamentale, deoarece contribuie la:
·        creşterea productivității şi competitivității economiei locale;
·        crearea bunăstării sociale incluzive;
·        implicarea persoanelor şi comunităţilor în acțiuni derulate în plan local pentru regenerarea vecinătăților lor;
·        oferirea unor modalităţi noi de a furniza servicii publice;
·        dezvoltarea unei societăţi incluzive şi a unei cetăţenii active.