Selecteaza Locatia  Bine ati venit  Conectare 
ex. Web Development,
Home » Despre Noi
Despre Noi

Despre Noi


Asociatia ACTIVE THINKING – ACT isi propune sa contribuie la dezvoltarea comunitară durabilă prin derularea de activități educative, culturale, de lobby și advocacy, precum și prin elaborarea și implementarea proiectelor, care să asigure un echilibru între aspectele sociale, economice, ecologice și elementele capitalului natural.
 
In vederea atingerii scopului, asociatia desfasoara activitati in urmatoarele domenii de interes: educatie: organizarea de manifestări culturale, simpozioane, seminarii cu caracter cultural – educativ, dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile publice din ţară şi din străinatate; derularea de programe de educaţie pentru sănătate, organizarea de cursuri/traininguri pe teme din diferite domenii; cooperare internationala: parteneriate și colaborare cu instituțiile guvernamentale și organizatiile neguvernamentale locale, naționale, europene sau internaționale și actori sociali relevanți, organizarea de schimburi de experienţă şi stagii de formare, participare la întrunirile reţelelor interne și europene, stabilirea raporturilor cu alte persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, putând participa la înfiinţarea unor rețele în acest domeniu; dezvoltare comunitara durabila: 
organizarea de sesiuni de comunicări pentru prezentarea lucrărilor, studiilor și strategiilor elaborate, organizarea și susținerea cursurilor de instruire, acțiuni de promovare și organizarea de evenimente dedicate dezvoltării durabile a comunităților asistate, susținerea și dezvoltarea structurilor reprezentative comunitare, a parteneriatelor public – private la nivel local – internațional și participarea la evenimente dedicate acestora sau organizate de către parteneri, efectuarea de studii şi cercetări sociale referitoare la diferite problematici şi fenomene sociale; lobby si advocacy: organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferințe, dezbateri publice și alte activități de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii, colaborarea şi dezvoltarea de parteneriate cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor, organisme ale admnistraţiei publice centrale şi locale, precum şi alte instituţii de stat sau private care desfăşoară activităţi în domeniu, informarea opiniei publice cu privire la problematica socială, în scopul educării şi sensibilizării acesteia, prin: organizarea de conferinţe, seminarii, mese rotunde, dezbateri, etc; editarea de publicaţii (reviste, broşuri, pliante), materiale audio-video, materiale în format electronic, participarea activă la elaborarea şi aplicarea politicilor sociale, strategiilor şi planurilor de acţiune la nivel naţional, judeţean şi local; consultanta si servicii: 
Elaborare proiecte de tip european și alte proiecte; sprijinirea aplicanților de proiecte, furnizarea de servicii sociale. In acest scop, asociatia contribuie la dezvoltarea eficientă, eficace și transparentă a societății în ansamblul său prin mobilizare comunitară, educaţie, dezvoltare personală și profesională.